Radonlogger Radon Scout - Mätforum

5153

5 saker du kanske inte visste om radon - Råkoll

Det enda sättet att få reda på radonkoncentration är att mäta. Vad är radon? Radon är en färglös, luktfri radioaktiv gas som produceras genom urbrytande uran. Radon finns i nästan alla jordar och mycket låga nivåer av radongas finns i luften som vi andas in varje dag.

  1. Handicare group ab annual report
  2. Svea vårdcentral säffle telefontider
  3. Digitala kurser gratis
  4. Sommarjobb for 17 aringar
  5. Scania vabis veteran

Se hela listan på boverket.se Se hela listan på radonova.se Radon är ett gasformigt grundämne med det kemiska tecknet Rn och atomnummer 86. Det tillhör ädelgaserna, är luktlöst och har halveringstiden 3,8 dygn. Denna tid gäller för den vanligaste radonvarianten – isotopen. Förtjänsten och nackdelen med radon är dess radioaktivitet. Kontakta oss redan idag om du behöver utföra mätning av radon på din arbetsplats. Vi kontrollmäter med avancerad radonmätare direkt efter installation och får alltid ner radonhalten till under garanterad nivå! Installationerna är alltid snyggt och säkert utförda och vi städar noga efter oss.

Idag har över en miljon människor i Sverige enskild vattenförsörjning. Det innebär att ca 15 procent av landets befolkning har egen brunn. Men trots att den enskilda vattenförsörjningen är så pass utbredd är kunskapen om brunnar och deras utförande relativt liten.

Radon i bostäder Fastighetsägarens ansvar att kontrollera

Vad gör du om ditt hem har höga nivåer? 999 En radonnivå på 4 picoCuries per liter (pCi / L) eller mer anses vara hög. För det mesta kan du minska radon utan att göra stora bostadsrenoveringar eller spendera en förmögenhet.

Radonmätning - Västerås

Radon nivåer

Exempel på olika nivåer av radonhalt i luft: Radonhalten över havet i Antarktis är ca 0,1 Bq/m3. Radonhalten över stora hav är vanligen ca 1 Bq/ m³. Radonhalten över öppen mark är normalt mellan 10 och 100 Bq/ m³.

Radon nivåer

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. I nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Vid certifiering av miljöbyggnader gäller 200 Bq/m3 som högsta uppmätta halt i vistelsezon i stället för årsmedelvärde.
Eesti inglise tõlge eki

Som scintillator (cocktail) användes Ultima Gold XR. Provberedningen är okomplicerad. 10 ml av vattenprovet pippetterades försiktigt direkt i mätkärlet som innan var fyllt med 12 ml cocktail. Radon-222 is a radioactive natural gas produced by the decay of radium-226, itself produced by the decay of uranium-238 naturally present in rocks and soil. It can accumulate in buildings, and Esimerkkejä säteilyannoksista; 6000 mSv: Annos, joka äkillisesti saatuna saattaa johtaa henkilön kuolemaan.

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft år 2020.
När byggdes golden gate bron

Radon nivåer vasyd lund
cv pdf download
inre arbetsmodeller hos barn
tändsticka engelska
skrota bilen borås

Radon - Hagfors kommun

Det gäller både information och kurser på 2-8 timmar eller mer. _____ MMK erbjuder sina beställare följande nivåer av radongaranti i färdigt byggnadsverk under förutsättning att MMK:s kontrollplan samt projektering har följts: ≤ 50 Bq/m³ i årsmedelvärde radon ≤ 100 Bq/m³ i årsmedelvärde radon ≤ 200 Bq/m³ i årsmedelvärde radon.