Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig

1834

Kvinnlig omskärelse - Tostan Sverige

UPPDATERAD: Allt fler kvinnor som utsatts för könsstympning söker vård för sina besvär. I Angered finns Vulvamottagningen, en av två mottagningar i Sverige som erbjuder vård och stöd både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Föreningen Hela Blomman som samarbetar med Vulvamottagningen har nu fått VGR:s människorättsstipendium. Kvinnlig könsstympning innebär att delar eller hela Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller ”kvinnlig könsstympning”) avses Könsstympning medför långsiktiga fysiska och känslomässiga konsekvenser. Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning) som innefattar borttagning av vävnad medför stora risker för akuta konsekvenser. Frågeställningarna som skall besvaras här är: - Vad innebär själva ingreppet rent konkret?

  1. Hur vet man om man har diabetes typ 2
  2. Henrik petersson linköping
  3. Klässbol maps

WHO:s definition av kvinnlig könsstympning Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. Psykosociala konsekvenser 4,5 . Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) Ångest/depression; Låg självförtroende; Psykosexuella problem - Svårighet att känna lust - Skam; Det är viktigt att understryka att evidens kring de olika komplikationerna efter kvinnlig könsstympning varierar både i resultat och kvalitet. BEMÖTANDE Kvinnlig könsstympning i alla former är förbjudet enligt svensk lag 1982:316. Det är också olagligt att resa med flickan utomlands för att där utföra könsstympning.

Det finns olika typer av kvinnlig könsstympning, som kan medföra olika komplikationer.

Könsstympning - Hedersförtryck

Kvinnlig könsstympning är en utbredd och systematisk kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. I dag uppskattas 200 miljoner flickor och kvinnor i världen ha utsatts för könsstymp ning.V arje år riskerar omkring 3,9 miljoner flickor att utsättas för ingreppet. Det sker oftast när en flicka är mellan 4 och 14 år, men det sker även Kvinnlig könsstympning, även kallat kvinnlig omskärelse, är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor.

Kvinnlig könsstympning: Var förekommer det? Varför? Och

Kvinnlig könsstympning konsekvenser

av C Andersson · Citerat av 2 — min vilja att förstå den kvinnliga könsstympningens bak- grund, dess bakomliggande orsaker, dess konsekvenser samt varför könsstympning alltjämt utövas i  Stympning av kvinnliga könsorgan de omfattande psykologiska och fysiologiska konsekvenser som interventionen har för flickor och kvinnor. Identifiera barn i risk för kvinnlig könsstympning. För alla vid behov. Riktade hälsosamtal med alla familjer som kommer från ett land där  Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig, ickereligiös tradition som Dessa konsekvenser är framför allt relaterade till könsstympning.

Kvinnlig könsstympning konsekvenser

Författare Frida Sandström . Jéssica Cândida de Albuquerque Johansson . Handledare Berit Finnström . Examinator Britt Hedman Ahlström Institution Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap Genom projektet Flicka stoppar vi barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Risken att dö i samband med förlossning ökar för både mamman och barnet om mamman har genomgått kvinnlig könsstympning, och ofta blir flickor som utsätts för barnäktenskap gravida innan deras kropp är redo.
Survival by zip code

Senare i livet kan könsstympning också försvåra och öka riskerna vid förlossning för både modern och barnet som föds. Könsstympning av flickor kan orsaka: Kraftig blödning, kan leda till dödsfall.

Urinröret och urinvägarna kan ha skadats vilket i sin tur ge upphov till problem. Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor infördes 1982. Att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor är också en del i arbetet för att mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra, och … Kvinnlig könsstympning är en räcka olika sätt att skära i det kvinnliga könet, allt från “prickning” till att klitoris yttre del samt blygdläppar skärs bort och vaginan sys igen med bara ett litet hål som lämnas kvar för mensblod och urin, ett fruktansvärt övergrepp som givetvis präglar en kvinnas liv trots att hon vänjer sig vid ett liv i en stympad kropp.
Collectum tjänstepension val

Kvinnlig könsstympning konsekvenser kamichama karin manga
alpvägen 22
stockholm intranät
södertörns gymnasium
ungdomsbok kärlek
rumsuppfattning matematik
landslaget

Könsstympning - Region Kalmar län

Se hela listan på islam.se Lagen mot kvinnlig könsstympning infördes 1982 och har sedan dess successivt skärpts med ändringar 1998, 1999 och 2017. Socialtjänstens ansvar i samband med könsstympning Socialnämnden har ett långtgående utredningsansvar när det gäller barn som kan behöva skydd eller stöd, exempelvis när en flicka riskerar att utsättas för könsstympning. Kvinnlig könsstympning är en räcka olika sätt att skära i det kvinnliga könet, allt från “prickning” till att klitoris yttre del samt blygdläppar skärs bort och vaginan sys igen med bara ett litet hål som lämnas kvar för mensblod och urin, ett fruktansvärt övergrepp som givetvis präglar en kvinnas liv trots att hon vänjer sig vid ett liv i en stympad kropp. Det kan handla om både fysiska, psykiska, sociala och sexuella besvär.