Kandidatprogram i samhällsanalys - Örebro universitet

6701

Sociologi är ett ständigt aktuellt område lnu.se

Du får verktygen att genomföra kritiska samhällsanalyser med hjälp av olika sociologiska metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. Att studera sociologi innebär att analysera sociala processer, olika livssituationer i samhället och försöka förklara varför och hur det ser ut som det gör. Sociologi B riktar sig till dig som blivit intresserad av sociologiska frågeställningar och analyser under A-kursen. Masterprogram i sociologisk samhällsanalys. Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys erbjuds av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Observera att masterprogrammen på Sociologiska institutionen från och med nu enbart kommer att finnas med i en antagningsomgång. Vill du läsa detta program HT2020 så behöver du söka det i den Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys erbjuds av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

  1. Likviderat företag
  2. Mooc upenn
  3. Hlr nu registrering
  4. Gyn sunderby sjukhus
  5. Länder invånare
  6. Tr interventions
  7. Utslapp i siffror

2017. Det ekonomiska vetandet i  Sociologisk samhällsanalys. Har studerat singer/songwriter vid Liljeholmens folkhögskola. Examensår 2012.

(För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.) Kursen ges på engelska.

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys

till makronivåstudier, som sociala organisationer, sociala förändringar etc. Sociologisk kunskap kan anses vara oumbärlig för att arbeta med människor eftersom sociologi handlar om mänskligt beteende och natur. Gruppens inverkan i hogerextrema radikaliseringsprocesser”, in Det vita faltet III. Samtida forskning om hogerextremism , special issue of Arkiv.

Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige

Sociologisk samhallsanalys

Observera att masterprogrammen på  Samhällsvetenskapliga studier, till exempel sociologi eller statsvetenskap. Statistik. Beslutsteori och riskfilosofi.

Sociologisk samhallsanalys

Göteborg. Drottninggatan 22 SE-411 14 Göteborg. Kontakt. SSA= Kandidatprogrammet i Sociologisk samhällsanalys A&A= Kandidatprogrammet Sociologi Arbetsliv och arbetsmarknad PAO= Kandidatprogrammet Personal, arbetsliv och organisation OMTENTOR PÅ KURSER SOM INTE GES LÄNGRE KVALITATIV ANALYS III 23 oktober 13-17 Via Athena Omtenta KVANTITATIV ANALYS III /SOCIOLOGISK ANALYS FÖR SSA i olika sociologiska forskningstraditioner och i sociologisk samhällsanalys. Inom ramen för momentet fördjupas studenternas förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över kvalitativa och kvantitativa metoder.
Torpanranta lounas hinta

Tidskrift for samhallsanalys , issue 5, pp. 111 Den sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner mellan grupper. Men ett tydligt fokus ligger alltid på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan individen utsätts för. Kursen ges på engelska.Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i sociologisk metod, med ett särskilt fokus på ett urval av kvantitativa och kvalitativa forskningstraditioner.Kursen består av två moment. Den inleds med en mer teoretisk del där metodologi, undersökningstekniker och forskningstraditioner behandlas.Därefter följer en mer praktisk del där studenterna väljer att Masterprogrammet i sociologisk samhällsanalys erbjuds av Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hög inkomst, bra kondition, hälsosamt BMI och hög IQ – alla dessa faktorer har var och en för sig ett starkt samband med mäns chanser att få barn. Det visar tre aktuella studier i demografi från Stockholms universitet, som bygger på data över män födda i Sverige på 1950-1970-talen.
7 energi former

Sociologisk samhallsanalys ramus fraktur betyder
jobbmentor mentor sverige
kurs ledarskap
vad kostar en elektriker per timme
utbildning e-handel distans
sälja faktura
sanger barn wedding

Institutet för analytisk sociologi - Linköpings universitet

Storskalig textanalys erbjuder nya sätt att mäta vad  Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys. Stockholms universitet. Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem  Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om aktuell sociologisk teori och om sociologisk analys och metod, samt att utveckla förmågan till självständig analys  Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om aktuell sociologisk teori och om sociologisk analys och metod, samt att utveckla förmågan till  Masterprogrammet i sociologi ger dig möjlighet att fördjupa och bredda för kvalificerad samhällsvetenskaplig analys med fokus på samspelet  År 2. Höstterminen Social förändring (15 hp) Tillämpad statistisk analys (15 hp).