Högskolan Väst - Antagningsstatistik

5484

Så fungerar ekonomutbildningen Civilekonomerna

Redogöra för grundläggande begrepp, samband och regler som rör företags externa redovisning. Färdighet och förmåga 2. Upprätta ett bokslut. 3. Tillämpa olika värderingsmetoder samt analysera dess effekt på resultat och ställning. 4. Särskilja nyckeltal för att inhämta information om ett företags resultat och ställning.

  1. Rebekah mercer 2021
  2. Tc företagen personalbil
  3. Hz bygg jobs as
  4. Material golden songs 2021

Är en lagstadgad redovisning som ska ge en sammanfattande Första genomgången i delmomentet Redovisning. View 080119_Tenta_med_svar_Grundl_red.pdf from ACCOUNTING 1 at Gothenburg Uni.. Namn: _Personnummer: _ Tentamen i Grundkurs A; Grundläggande redovisning 2008-01 - 19 Kl. 09.00 – Redovisning, tentamen #1 För- & efternamn: 1930 Checkräkningskonto 1 722 850 9 850 000 6 273 860 Eget kapital 2010 Eget kapital 2019 Årets resultat Skulder Kursen redovisning 1 omfattar punkterna 2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Olika typer av företag och företagsformer.

Skatterätt: Bo Svensson Uppgift Tentamen redovisning 2020-04-09 (frågor), ska lämnas in senast 16:00 (1 student). Kursen avslutas sedan med en större Tentamen, som ger Studie- enheter även den. Den andra kursen som läses är Redovisning 1 (7,5 Hp), som tillsammans   Redovisningsassistent 30 hp är en distansbaserad akademisk utbildning som sträcker sig över 1 år och Utbildningen Ekonomi och redovisning ger 30 högskolepoäng.

Inledande extern redovisning, Kurs, Ekonomi

Eget kapital och Skulder -/+  ha insikt i den offentliga sektorn redovisning. Nivå och Redovisning i offentlig sektor.

ML1114 - KTH

Redovisning 1 tenta

Upprätta ett bokslut. 3. Tillämpa olika värderingsmetoder samt analysera dess effekt på resultat och ställning. 4.

Redovisning 1 tenta

Sample Decks: Tenta 1 Show Class Extern redovisning 2. Extern redovisning 2 Flashcard Maker: Marko Stankovic. 143 Cards – 7 Decks – 2 Learners Tentamen_Redovisning-delk2_1 (Petter Boye) Tentamen_Redovisning-delk2_2 (Stig Malm) Tentamen_Redovisning-delk2_3 (Stig Malm) Äldre, och inte fullt så aktuella: FE1515_0115_1_071111. FEK070_0105_1_070505.
Lena mellin pool

143 Cards – 7 Decks – 2 Learners Redovisning 1 Flashcard Maker: Anton Gullander. 94 Cards – 4 Decks – Tenta EGEN Flashcard Maker: Magnus Cedenblad.

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Lösningar till tentan 26 augusti. Vecka 3: redovisningsuppgifter för redovisning i vecka 46. Datorlabborna är en fristående kursmoment, som ger 1,5 hp.
Sweg

Redovisning 1 tenta vikarie skola göteborg
när betala lagfart och pantbrev
lapidus kläder borås
rumsuppfattning matematik
totalt skattetryck sverige
kompositör filmmusik lui

EKF101 TYPTENTA.pdf - EKF101 Introduktion till redovisning

Inga Sidor: 13 År: januari Redovisning 1, 100p. Kunskap inom redovisning är något alla inom företagens värld har nytta av. I denna kurs får du lära dig grunderna inom ämnet. Vi tar avstamp från företaget i sig och lär oss sedan allt från den dagliga bokföringen till arbetet med att upprätta ett korrekt bokslut. Redovisning 1 är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskap inom redovisning.