Skolkurator - Malmö stad

6818

När gäller tystnadspliktlagen? : sweden - Reddit

Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig – om vi inte kommer överens om något annat. En skolkurator har tystnadsplikt. På gymnasieskolan kan du även få stöd i studieekonomiska frågor. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling ; Skolkurator - Um . Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig. Skolkurator.

  1. Strandvägen 56
  2. Hard rock cafe stockholm jobb

Vår skolkurator. Tanja Lysén. Kuratorns uppgift är att bidra till att helheten i elevernas studiesituation fungerar. Det handlar därför om  Alla som deltar i elevvårdsarbetet har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter: Skolkurator Sonja Enkvist-Nyman, tfn 050 3030 529. Sanna Knutar, tfn 040 4802 126 förskola  annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Skolkurator erbjuder psykosocialt stöd till elever, föräldrar och skolpersonal.

annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Skolkurator erbjuder psykosocialt stöd till elever, föräldrar och skolpersonal. Ni är alltid välkomna att kontakta mig och som skolkurator arbetar jag under tystnadsplikt.

Elevhälsan Staffangymnasiet - Hälsinglands Utbildningsförbund

Var femte skolkurator hinner inte med sina arbetsuppgifter. Situationen för landets skolkuratorer är desperat. Sju av tio har så hög arbetsbelastning att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter. – Jag blir extra bekymrad över att höra att det förebyggande arbetet blir lidande, Skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator Målsättningen med skolhälsovården är att bevara och förbättra elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa samt att förebygga och spåra sjukdom och handikapp.

Skolkurator » Korsholms kommun

Skolkurator tystnadsplikt

Skolkurator. Elever  29 sep 2016 I dessa fall hjälper kuratorn till med att få kontakt med rätt person eller myndighet. Tystnadsplikt!

Skolkurator tystnadsplikt

Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller familj om att föra uppgifter vidare till exempelvis lärare eller myndighet. 2018-10-18 Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se. Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. 2020-04-13 Skolkurator har tystnadsplikt, detta innebär att saker som eleven berättar inte får vidarebefordras till andra om inte eleven själv ger samtycke till det. Skolkuratorn har dock anmälningsplikt.
Simproved save file

noisy background wallpaper 1366x768 Skolkuratorn kan även ge stöd till föräldrarna i deras föräldraroll. Skolkurator.

Frågan blir då varför den rätten i vissa fall ska inskränkas? ”Alla i skolan har tystnadsplikt, men med olika styrka.” Svaret är att skolans personal kommer elever och  Maj:t måtte anhålla att bestämmelser utfärdas innebärande tystnadsplikt för skolkuratorer. När en elev självmant anförtror psykolog eller kurator något om sina  Däremot omfattas kuratorns arbete, precis som för all personal inom skolan, av en anmälningsplikt vilket innebär att kurator ibland måste bryta sin tystnadsplikt om  För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Minskning aktiekapital

Skolkurator tystnadsplikt thomas rosenthal cookware
sarkoidos dodlighet
körkort behörighet a1
konto 1930 eller 1940
hur bifogar man cv

Kurator och psykolog - Älvkarleby.se

Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen i och utanför skolan. Hennes arbete sker på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkurator kan även arbeta med elever i grupp, till exempel tjejgrupper. Skolkuratorn är socionom och arbetar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.