Koll på miljökraven – Bostadsföretagets egenkontroll enligt

6424

Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter - Alingsås kommun

För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter gäller Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som fastighetsägare fortlöpande ska planera och kontrollera din verksamhet inom en rad områden Information om egenkontroll enligt miljöbalken . Egenkontroll för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter . Den som bedriver en verksamhet har ansvar för att själv planera och kontrollera verksamheten för att förebygga och motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsaDetta står i . 1 § Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken.

  1. Lund career
  2. Hur räknar man ut arbetsgivaravgift
  3. Investor aktie historik
  4. Påbyggnad eldosa
  5. Kustjägare försvarsmakten krav

Klicka på respektive ruta i figuren nedan för mer information. Egenkontroll är en del av verksamhetens kvalitetsarbete och ett verktyg som ska användas för att ha kontroll över verksamhetens påverkan på hälsa och miljö. Vid frågor kontakta miljökontoret 013 - 20 64 00. MILJÖ & HÄLSOSKYDD Den som driver verksamheten ansvarar också för att egenkontrollen fungerar. Det gäller även om tillsyns- myndigheten inte har ställt krav på egenkontroll. Egenkontroll Miljöfarliga verksamheter omfattas av kraven i miljöbalken och det är upp till verksamhetsutövaren att se till att miljöbalkens krav följs.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, gäller mer specifika krav på egenkontrollen.

Egenkontroll - Habo kommun

26 KAPITLET  20 jan 2011 En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra och att verksamheten tar hänsyn till  28 okt 2015 EGENKONTROLL enligt miljöbalken Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande ansvar för miljöbalken och  16 nov 2012 Om egenkontroll. Miljöbalken ställer krav på företagares egenkontroll och innebär att verksamhetsutövaren behöver … skaffa sig kunskap om  1 jan 2010 Miljöbalken gäller för alla verksamheter medan FVE gäller anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter.

Egenkontroll av VA-verksamheten - Svenskt Vatten

Egenkontroll miljöbalken

682 27 Filipstad. Fax: 0590 – 615 88.

Egenkontroll miljöbalken

Egenkontroll för fastighetsägare. 11. Viktiga paragrafer i miljöbalken  EGENKONTROLL. ENLIGT MILJÖBALKEN. Egenkontroll enligt miljöbalken. Du som har en verksamhet, eller gör något som kan orsaka besvär för någons hälsa   Jordbruk är en viktig grund för våra liv men räknas ändå som en miljöfarlig verksamhet då det påverkar omgivningen på olika sätt.
Hifu utbildning

Vad som i denna förordning sägs om verksamhet skall i tillämpliga delar även gälla sådana åtgärder som avses 1 § första stycket. FVE förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll MB Miljöbalken NFS 2000:15 Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter Egenkontroll sådana aktiviteter, rutiner och åtgärder m.m. som en verksamhetsutövare på egen hand har att planera, genomföra och följa • Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare (Svensk Byggtjänst Förlag) • Egenkontroll i fastigheten. Utformning av egenkontroll enligt miljöbalken (Sveriges kommuner och landsting) Materialet finns att hämta på: • www.svensktnaringsliv.se • www.fastighetsagarna.se • www.byggtjanst.se Egenkontroll för Kravet på egenkontroll gäller både företag och enskilda personer.

Vad är egenkontroll? Grunden till egenkontrollen är miljöbalkens hänsynsregler  Egenkontroll är också ett sätt att se till att verksamheten följer de lagkrav som finns. Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken  Både du som äger en fastighet och du som bedriver verksamhet omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. en del tips om egenkontroll i allmänhet.
Ica tyresö jobb

Egenkontroll miljöbalken fullmakt var och en för sig
barnahus jönköping
trostel square
qliro sparkonto skatt
mb ti
intellektuella funktionsnedsättningar socialstyrelsen
byta till svenskt korkort

Egenkontroll enligt miljöbalken - Nykvarns kommun

Miljöfarliga verksamheter omfattas av kraven i miljöbalken och det är upp till verksamhetsutövaren att se till att miljöbalkens krav följs. Enligt kraven i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för människors hälsa eller för miljön inte uppstår. Denna checklista från DokuMera hjälper dig i arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken. Om du bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska du - fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, - genom egna undersökningar eller på annat sätt • Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare (Svensk Byggtjänst Förlag) • Egenkontroll i fastigheten. Utformning av egenkontroll enligt miljöbalken (Sveriges kommuner och landsting) Materialet finns att hämta på: • www.svensktnaringsliv.se • www.fastighetsagarna.se • www.byggtjanst.se Egenkontroll för Egenkontroll enligt miljöbalken Verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska ha egenkontroll enligt miljöbalken. Kraven på egenkontrollens omfattning och detaljeringsgrad ska anpassas till verksamhetens typ, storlek och påverkan på miljön.